skip to Main Content
667 784 630 info@aistercel.es

Aïllar parets tèrmicament: per dins o per fora?

Aïllar tèrmicament parets des de l’interior:

El mètode de l’insuflat en càmera consisteix en accedir a la càmera d’aire de la paret per omplir-la de cel·lulosa. Es crea una massa homogènia, llibre de juntes, que converteix les parets en murs tèrmics capaços de protegir l’habitatge del fred, la calor i el soroll.

Aïllar parets des de l’exterior:

El mètode d’insuflat en càmera és exactament el mateix. Només varia el punt d’accés a la càmera d’aire. En aquest cas, des de l’exterior. En ambdós casos es crea una massa homogènia de cel·lulosa, lliure de juntes, que converteix les parets en murs tèrmics capaços de protegir l’habitatge del fred, la calor i el soroll.

El mètode d’insuflat és vàlid per a qualsevol tipus de paret, per a qualsevol tipus d’habitatge. Quan es realitza l’aïllament tèrmic des de l’exterior, les molèsties són encara menors.

Aïllar tèrmicament les persianes

Les persianes, com els endolls, són punts habituals de fugues d’energia. La calor de la calefacció a l’hivern es perd per aquests espais mal aïllats, o el fred entra, segons com es miri.

En qualsevol cas, mantenir la temperatura de confort surt car sense un bon aïllament. Combinat amb l’aïllament de parets i sostres amb cel·lulosa, la col·locació dels panells de cotó fa la casa més eficient.

Aïllar tèrmicament un sostre

Al vídeo mostrem el procés complet que Aistercel segueix per aïllar tèrmicament una coberta de tipus conillera.

A més de l’aplicació d’un mantell de cel·lulosa que protegeix l’habitatge contra el fred, la calor i el soroll gràcies a les propietats de la cel·lulosa, Aistercel inclou les petites feines de paleta necessàries per a deixar la coberta en el mateix estat en el qual l’hem trobada.

Projectat de cel·lulosa: mètode ideal per a rehabilitacions i reformes integrals

Aïllar tèrmicament parets des de l’exterior:

El projectat de cel·lulosa, com intentem explicar en el video, és una solució ideal d’aïllamient tèrmic en obras de rehabilitació i en noves construccions. Barrejant-la amb aigua durant el procés d’aplicació, la cel·lulosa no perd cap de les seves propietats aïllants, tot formant una capa homogènia i lliure de juntes ja sigui sobre parets, sostres o cobertes.

Es més, algunes de les propietats de la cel·lulosa, com la seva capacitat d’absorció acústica, la seva protecció contra el soroll, fins i tot s’amplifica.

Més beneficis d'aïllar tèrmicament amb cel·lulosa

fibra de celulosa para aislamiento térmico
L’aïllant de cel·lulosa és apte per a la seva aplicació tant en habitatges de nova construcció com per a la rehabilitació energètica d’habitatges ja construïts.
La cel·lulosa és un aïllant natural compost en un 92% per paper de diari reciclat preseleccionat.
La cel·lulosa, aplicada correctament, forma un bloc de massa homogènia que evita els ponts tèrmics.
La cel·lulosa no s’endureix, no minva i no s’assenta amb el pas del temps. És un aïllant tèrmic i acústic per a tota la vida.
La cel·lulosa no s’inflama, no propaga flames i no es fon.
La cel·lulosa no contamina i no emet cap tipus de gas o substància tòxica.
No hauràs de renunciar a espai. I just després que Aistercel hagi sortit de casa teva, hauràs començat a estalviar.
Una llar més eficient energèticament es tradueix en menor consum per mantenir el nivell de confort que la teva família necessita.
Back To Top