skip to Main Content
667 784 630 info@aistercel.es

Navegar per aistercel.es i/o l’ús dels serveis oferts en aquest lloc web implica que l’usuari accepta la Política de Privacitat, l’Avís Legal i altres textos legals relacionats amb l’ús dels serveis prestats en aquest lloc web.

Avís Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Aistercel SL, amb NIF B66821968 s’identifica a Internet amb el domini aistercel.es sobre el qual exerceix la seva titularitat.

Pots contactar amb el responsable del lloc web:
Aistercel SL
Plaça Magdalena Trias, 17 5º 3ª
08850 Gavà
info@aistercel.es

Sobre les dades dels usuaris

Segons la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’administrador d’aistercel.es informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat en el qual s’inclouran les dades necessàries per mantenir informats els usuaris que així ho demanin o proporcionar els serveis que els usuaris sol·licitin.

El titular pot exercir els drets reconeguts en la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancelació de dades i oposició, si s’escaigués, així com el de revocació del consentimient per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en la LOPD.

Com a usuari pots realitzar aquestes accions editant les teves pròpies dades en el teu domini.

Excepte casos puntuals, per poder portar a terme la comunicació o cessió de les dades s’haurà de sol·licitar-se el consentimient previ de l’interessat.

Política de privacitat

D’acord amb allò establert per la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes en aquest lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’Aistercel SL amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció:

Aistercel SL
Plaça Magdalena Trias, 17 5º 3ª
08850 Gavà
info@aistercel.es

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentimient per a utilizar-los per a les finalitats mencionades.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Aistercel SL
aistercel.es

Back To Top