skip to Main Content
667 784 630 info@aistercel.es
Aïllament Tèrmic: Clau Per A La Rehabilitació Energètica D’edificis

Aïllament tèrmic: clau per a la rehabilitació energètica d’edificis

L’aïllament tèrmic és la base de l’eficiència. I no ho diem nosaltres. Són paraules de Gonzalo Cervera, qui fins al 2014 va ser director de Tinsa Certify, entitat internacional que certifica el nivell de qualitat i l’estat de conservació dels habitatges. I en qüestió d’aïllament tèrmic, Aistercel està entre les millors d’Espanya. I això sí que ho diem nosaltres.

I és que l’aïllament tèrmic dels edificis s’està convertint en una necessitat planetària. La preocupació pel medi ambient ja és a les primeres planes de l’agenda social mundial. I a Espanya encara queda molt per fer. Segons el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el 80% dels edificis a Espanya són molt ineficients energèticament. És a dir, tenen la lletra E en l’escala d’emissions de CO2.

I un informe publicat al setembre de 2020 pel Green Council Building España (GCBe) assegurava que el parc d’habitatge espanyol és el responsable del 40% de les emissions de diòxid de carboni i del consum del 30% de l’energia total. I només en el 0,3% s’hi han realitzat intervencions en rehabilitació energètica.

Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE)

Per donar un impuls a aquestes rehabilitacions energètiques s’ha presentat el Programa de Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE), uns ajuts per als edificis existents (anteriors al 2007) per a realitzar canvis en l’envolupant tèrmica, la substitució d’instal·lacions de generació tèrmica amb combustibles d’origen fòssil per unes altres alimentades amb fonts renovables com biomassa, geotèrmia, solar tèrmica, etc. i la millora de l’eficiència energètica en la il·luminació.

Els ajuts per a edificis complets o per parts d’edificis són del 35%, encara que hi ha ajudes addicionals segons els usos de l’edifici, els criteris d’eficiència energètica, criteris socials o d’actuacions integrades que poden arribar a ser en total gairebé de la meitat dels projectes, que no han de ser inferiors a 10.000 euros. Aquí t’oferim més informació sobre el PREE.

En tots els casos contemplats en aquestes ajudes estatals amb fons europeus s’inclou l’envolupant tèrmica, la pell que protegeix l’interior dels edificis de la temperatura, l’aire i la humitat i permet l’estalvi d’energia i per tant redueix la factura i les emissions contaminants. Es poden incloure els tancaments i els sistemes d’aïllament tant convencionals com no convencionals (bioclimàtica) com l’aïllament amb cel·lulosa.

La cel·lulosa, el millor aliat

I així, Aistercel s’erigeix com una de les millors solucions. No només per a l’economia i el confort dels nostres clients, sinó també per al planeta. Perquè la cel·lulosa és un material natural, ignífug i que no conté contaminants. I l’insuflat a les parets es realitza de forma simple i sense complicacions, sense grans obres però amb enormes beneficis.

No esperis més i contacta amb nosaltres per saber quant estalviaràs en energia i contribuir a fer un planeta més verd i menys contaminant.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top